Acte Normative și Legislative

Prestatorul serviciului de alimentare a copiilor și elevilor are obligația de a presta Serviciile conform contractului atribuit și cu respectarea legislației, normativelor și standardelor Republicii Moldova în domeniul alimentar:

Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 638 din 12.08.2016 Cu privire la implimentarea recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitatea fizică adecvată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.
Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Nr.13 din 11 ianuarie 2019 Cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ.
Ordinul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor Nr. 148 din 16 martie 2018 Cu privire la aprobarea Recomandărilor-cadru pentru definirea calității produselor alimentare admise pentru achiziții publice de produse în scopul organizării alimentației în instituțiile educaționale.
Legea Nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare.
Legea Nr.221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
Legea Nr.231/2010 cu privire la comerțul interior.
Legea Nr. 78/2004 privind produsele alimentare.
Legea Nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale, produsele alimentare cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor. 
– Legea Nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
– Hotărârea Guvernului Nr. 234 din 25.02.2005 cu privire la alimentarea elevilor.
Hotărârea Guvernului Nr. 221 din 16 martie 2009 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.
Hotărârea Guvernului Nr.1209 din 08 noiembrie 2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică.
Hotărârea Guvernului Nr.115 din 8 februarie 2013 privind controlul nitraților în produsele alimentare de origine vegetală.
Hotărîrea Guvernului Nr. 520 din 22 iunie 2010 Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare.
– Hotărârea Guvernului Nr. 722 din 18 iulie 2018 Instrucțiune privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general.
– Prestatorul serviciilor alimentare poate utiliza ghidurile naționale și internaționale de bune practici ca suport pentru asigurarea conformității cu obligațiile ce ii revin.